shutterstock-153035891.jpg

Maritieme opleiding dek

Beroep

Deze cursus maakt deel uit van een beroepsgerichte opleiding.

Astronavigatie

Astronavigatie

In deze module leert de cursist de positie van het schip bepalen aan de hand van astronomische waarnemingen.

Communicatie en SAR

Communicatie en SAR

In deze module komt de communicatie aan bod tussen schepen onderling, tussen schip en wal en bij noodsituaties.

Eerste hulp en basis brandbestrijding

Eerste hulp en basis brandbestrijding

In deze module leert de cursist de basisvaardigheden m.b.t. brandbestrijding en eerste hulp bij ongevallen.

Maritieme regelgeving

Internationale regelgeving zeevaart

In deze module wordt de internationale regelgeving m.b.t. de zeevaart aangebracht.

Meteo

Meteo

In deze module leert de cursist bij het opstellen van een reisplan rekening te houden met klimaat- en weergegevens.

Nautisch Engels

Nautisch Engels

In deze module wordt vehiculaire taal typisch voor de scheepsvaart aangebracht.

Nautische wiskunde

Nautische wiskunde

In deze module worden de wiskundige basiscompetenties aangereikt die in andere modules van deze opleiding worden aangewend.

Operationele leiding en communicatie

Operationele leiding en communicatie

In deze module leert de cursist de menselijke vaardigheden i.v.m. het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan in teamverband die nodig zijn aan boord van een schip.

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Een zeeschip is een complexe structuur, zo licht mogelijk gebouwd, en ontworpen om toch veilig te blijven in de dikwijls vijandige omgeving die de zee is.

Scheepsstabiliteit

Zeewaardigheid en stabiliteit van het schip

In deze module leert de cursist de zeewaardigheid van het schip handhaven.

Scheepsveiligheid

Scheepsveiligheid

In deze module maakt de cursist kennis met de verschillende aspecten van scheepsveiligheid.

Scheepvaartbeheer en zeerecht

Regels en conventies voor zeeschepen in een internationale context

In deze module komt de regelgeving i.v.m. lading, huurovereenkomsten, verzekeringen, aanvaringen, hulp en berging en averij aan bod.

Zeemanschap

Zeemanschap

In deze module leert de cursist om te gaan met de diverse onderhoudstechnieken en middelen, noodzakelijk voor het onderhoud en het behoud van het schip: gaande van voorbereiding van oppervlakken en onderdelen, tot eigenschappen van verven en vetten en hun veiligheidsvereisten.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies