Vrijstellingen van inschrijvingsgeld

Denk je recht te hebben op een vermindering of zelfs een volledige vrijstelling van je inschrijvingsgeld als je inschrijft voor een cursus?

Volgende personen hebben recht op een vrijstelling of een vermindering:

 • Werkzoekenden
  • VDAB-attest
   • inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering,
   • niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op wachtuitkering hebben.
   • het attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.
  • RVA-attest
   • het attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.
   Attest Vakbond
   • het attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.
  Personen met een beperking
  • attest arbeidsongeschiktheid (+66%)
   • uitgereikt door:
    • het Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
    • de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid,
    • de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV,
    • de mutualiteit.
   • het attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.
  Personen met een leefloon
  • OCMW-attest,
  • het attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.
  Doorstromers uit basiseducatie
  • attest basiseducatie
   • de opleiding(en) in basiseducatie wa(s)(ren) gespreid over twee opeenvolgende schooljaren en
   • omvatten minstens 120 lestijden,
   • de opleiding die je wil volgen in avondonderwijs moet aansluiten op de schooljaren van de opleidingen in basiseducatie,
   • het attest moet je mee hebben op moment van inschrijving.
 • Inburgeraars
  • inburgeringscontract
   • slechts 1 jaar geldig na ondertekening van het contract,
   • enkel geldig voor richtgraad 1 & 2 in het studiegebied Nederlands voor anderstaligen,
   • het attest moet je mee hebben op moment van inschrijving.
  • inburgeringsattest
   • geen verjaringstermijn,
   • enkel geldig voor richtgraad 1 & 2 in het studiegebied Nederlands voor anderstaligen,
   • het attest moet je mee hebben op moment van inschrijving.

 

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies