Opleidingscheques

Heb je een job en wil je een opleiding of cursus volgen?

Danzkij opleidingscheques betaal je slechts de helft van je inschrijvingsgeld en het lesmateriaal (grondstoffen, cursussen en handboeken aangekocht via de school). Per kalenderjaar heb je recht op 250 euro.

Heb je op het moment van inschrijving je opleidingscheques nog niet ontvangen dan betaalt u het inschrijvingsbedrag aan de school. Wanneer je de opleidingscheques bij je thuis ontvangen hebt, dan bezorg je die zo vlug mogelijk op het secretariaat. Onze school zorgt er dan voor dat het bedrag op uw rekening wordt teruggestort.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot twee maanden na de start van de opleiding. Elke opleidingscheque is veertien maanden geldig en kan gebruikt worden voor elke opleiding die begonnen is voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van de cheque. Per kalenderjaar mag een werknemer tot 250 euro opleidingscheques kopen. 

Opleidingscheques voor werknemers hebben een waarde van 5, 10 en 25 euro. De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het bedrag van het te betalen inschrijvingsgeld. Het verschil tussen het te betalen inschrijvingsgeld en de binnengebrachte opleidingscheques mag u cash of met bancontact bijpassen. 

Opgelet: Wij kunnen geen opleidingscheques aanvaarden nadat de einddatum die vermeld staat op je cheques is verlopen.

Hoe bestellen?

Opleidingscheques voor werknemers kunnen besteld worden via de site van de VDAB (http://vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml) of aangevraagd op het gratis telefoonnummer 0800 30 700.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan zes voorwaarden voldoet: 

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent laaggeschoold of middengeschoold.
  • ​Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof.
 • Je volgt de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker.

Belangrijk om te weten:

 • Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kan maken van opleidingscheques.
  • Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding: 
  • deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt, en
  • georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker.
 • Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest in  en bezorg het aan de opleidingsverstrekker.
 • Behaalde je een diploma verpleegkunde in het beroepssecundair onderwijs van de 4de graad (= gebrevetteerd verpleegkundige - uitgereikt tot en met het schooljaar 2008-2009)? Dan kan je wel opleidingscheques aanvragen.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies