Voorwaarden

De voorwaarden kan je nalezen in het centrumreglement.